Bezpieczeństwo krwi – bezpieczeństwo pacjentów

konferencja o najnowszych technologiach i możliwych metodach zapewnienia bezpiecznego krwiolecznictwa

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni zorganizowało konferencję, podczas której o najnowszych technologiach i możliwych metodach zapewnienia bezpiecznego krwiolecznictwa oraz dostępu do krwi dyskutować będą eksperci:
prof. Iwona Hus, prof. Jolanta Antoniewicz-Papis, prof. Emilian Snarski oraz przedstawiciele pacjentów: Katarzyna Lisowska, Ewa Pląsek i Adrian Goretzki.

Krew, jej składniki są nadal niezastąpionym lekiem dla ogromnej liczby pacjentów, głównie z takimi chorobami przewlekłymi jak hemofilia, małopłytkowość, niedokrwistość.

Przetoczenia krwi wiążą się dla pacjenta z ryzykiem zakażenia patogenami, możliwością wystąpienia sepsy poprzetoczeniowej, a także przy transfuzjach czerwonych krwinek z działaniami niepożądanymi, takimi jak odkładaniem się żelaza w organizmie chorego.

Jednym z tematów rozmów były zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Liczba pacjentów z chorobami krwi ciągle rośnie, ale liczba dawców maleje. To sprawia, że gospodarowanie krwią staje się coraz większym wyzwaniem.

🤝 Prof. Iwona Hus, kierownik Kliniki Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, podkreślała, że tylko około 1,5% społeczeństwa stanowią dawcy. Polska ma jedną z najszybciej starzejących się populacji w Europie, dlatego edukacja Polaków w kwestiach związanych z bezpieczeństwem krwi i preparatów krwiopochodnych jest kluczowa.

Cieszymy się, że Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum jest partnerem tak istotnego dla pacjentów projektu.

Hematoonkologiczni

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum

Fundacja Per Humanus

Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

„Mielofibroza nie zna wieku”

autorski projekt Stowarzyszenia Hematoonkologiczni.

Pan profesor Wiesław Jędrzejczak wygłosił wykład na temat rzadkiej choroby krwi – mielofibrozy, który jest dostępny na naszym kanale na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cVy6sy5M91g

Nasze modelki-pacjentki ubrała w swoje przepiękne kreacje, projektantka Agnieszka Wyrwał – Aga Pou.

Makijaż i wykład o kolorze w naszym życiu poprowadziła Renata, której asystowała Daria.

Zdjęcia wykonał Michał.

Projekt powstał dzięki wsparciu firm: Novartis i Bristol Myers Squibb

Projekt wsparli partnerzy:

Fundacja Piękniejsze Życie

Gospodarstwo Ekologiczne Sokół

Mielniczek Manufaktura

Hotel Boss w Miedzeszynie

Agnieszka Wyrwał – Aga Pou

Proxy Media

Pelicam

#mielofibroza

#merykaypolska

#womanpower

#wellu

#mielofibrozanieznawieku

Mielofibroza

Wykład prof. Wiesława Jędrzejczaka

„Mielofibroza nie zna wieku” to projekt stworzony przez Stowarzyszenie Hematoonkologiczni, w trakcie spotkania został zarejestrowany wykład profesora Wiesława Jędrzejczaka o chorobie jaką jest mielofibroza.

#mielofibroza #mielofibrozanieznawieku #hematoonkologiczni

Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego 2022 r. będziemy obchodzić Dzień Chorób Rzadkich, jako Hematoonkologiczni wspieramy pacjentów z chorobami rzadkimi.

Mielofibroza to rzadka choroba, która dotyka niespełna jedną osobę na 100 tys. mieszkańców na rok. Może w ogóle nie dawać objawów, a jeśli się one pojawiają, to są bardzo niespecyficzne. Kluczem do wykrycia choroby jest staranne zebranie wywiadu przez lekarza.

Mielofibroza (MF) zaliczana jest do nowotworów mieloproliferacyjnych. Co to za grupa nowotworów?

Nowotwory mieloproliferacyjne to grupa rzadkich nowotworów krwi. Dzielą się na te z obecnością chromosomu Philadelphia i bez niego. Mielofibroza należy do nowotworów mieloproliferacyjnych Philadelphia ujemnych, czyli bez obecności chromosomu Philadelphia.

Czym charakteryzuje się mielofibroza?

W tej chorobie patologiczne megakariocyty, czyli prekursory płytek krwi, wydzielają substancje powodujące włóknienie szpiku kostnego. Włóknista tkanka powoli zastępuje szpik kostny, co ogranicza jego zdolność do wytwarzania komórek krwi. Skutkiem tego krwiotworzenie przenosi się – jak to ma miejsce w życiu płodowym – do śledziony, wątroby. Narządy te zaczynają się powiększać aż do osiągnięcia naprawdę dużych rozmiarów w zaawansowanej mielofibrozie. Taki stan wywołuje poważne dolegliwości u chorej osoby.

Mielofibroza jest też chorobą cytokinową, co znaczy, że organizm chorego wydziela bardzo dużo cytokin (pełnią w układzie immunologicznym rolę regulacyjną) wywołujących objawy ogólne jak chudnięcie, wzmożone poty, osłabienie, stany podgorączkowe, bóle kostne.

Zatem objawy ogólne mogą sugerować wiele chorób. Co może stanowić podpowiedź dla lekarza na początku procesu diagnostycznego?

Mielofibroza jest chorobą trudną do rozpoznania. Lekarz pierwszego kontaktu, bo to do niego przeważnie w pierwszej kolejności trafia pacjent ze swoimi dolegliwościami, powinien sprawdzić, czy śledziona nie jest powiększona. Jej powiększenie wyczuwalne jest palcami podczas zwykłego badania brzucha, tzw. przedmiotowego. W morfologii krwi obwodowej stwierdza się niedokrwistość, prawidłową, zwiększoną lub zmniejszoną liczbę leukocytów, nadpłytkowość na początku choroby, a w późniejszych fazach często małopłytkowość.

Mielofibroza jest chorobą rzadką, jak częste są zachorowania? Czy istnieją czynniki predysponujące do niej, np. wiek?

Częstość występowania tej choroby to niespełna jedna osoba na 100 tys. mieszkańców na rok. Faktem jest, że na mielofibrozę na ogół zapadają osoby starsze. Większość chorych stanowią osoby po 60. roku życia, natomiast ok. 10 proc. to młodsi pacjenci, poniżej 40. roku życia.

Jakie jest rokowanie dla chorych na mielofibrozę?

Rokowania są bardzo różne w zależności od zaawansowania choroby. Na wczesnym etapie, tzw. mielofibrozy prefibrotycznej, czyli postaci przedzwłóknieniowej, przed chorym jest wiele lat prawdopodobnego przeżycia. Natomiast w zaawansowanych MF czas przeżycia jest krótki i wynosi 2-3 lata. To są postacie, w których gdy wiek chorego i stan ogólny na to pozwalają, kwalifikujemy go do transplantacji szpiku. Jest to jedyna terapia pozwalająca wyleczyć z mielofibrozy.

Jakie są inne metody terapeutyczne poza transplantacją szpiku?

Jest stare, tradycyjne leczenie cytostatykiem – hydroksykarbamidem. Stosujemy go przede wszystkim przy znacznie podwyższonej liczbie krwinek białych albo płytek krwi. We wczesnych mielofibrozach, przedzwłóknieniowych, możemy wykorzystać interferon. Dzięki niemu często udaje się dobrze kontrolować chorobę na tym etapie jej rozwoju.

Stosunkowo nową grupą leków są inhibitory kinazy JAK. JAK to enzym, kinaza janusowa. W mielofibrozie dochodzi do nadmiernego pobudzenia tego enzymu, co odpowiada za wiele objawów: gorączkę, poty, osłabienie, w pewnym stopniu również za powiększenie śledziony. Inhibitory JAK hamują patologicznie pobudzony szlak metaboliczny JAK-STAT.

Zarejestrowane są dwa leki z tej grupy – ruksolitynib i fedtratynib. Do pierwszego z nich mają w Polsce dostęp w ramach programu lekowego chorzy na zaawansowaną mielofibrozą. Natomiast fedratynib czeka na swój program lekowy. Jest to lek, który moglibyśmy stosować np. po niepowodzeniu leczenia ruksolitynibem. Obydwa leki mają wygodną w stosowaniu postać doustną.

Jak dostępność fedratynibu mogłaby pomóc chorym na MF i którym?

On by na pewno pomógł chorym, którzy przestali reagować na ruksolitynib, albo mają powikłania nie pozwalające go przyjmować. Na ogół na początku pacjent reaguje na to leczenie, natomiast czas działania to jest 2-3 lata. Potem ci chorzy pozostają już bez skutecznej opcji leczenia, ponieważ nie mamy leku, który moglibyśmy podać po niepowodzeniu leczenia ruksolitynibem. W takiej sytuacji fedratynib byłby niezwykle cenny.

Wszedłby więc do II linii leczenia?

Uważam, że fedratynib przede wszystkim byłby bardzo potrzebny w II linii leczenia po zastosowaniu ruksolitynibu. Jednak lek ten ma też rejestrację w I linii. Lekarz prowadzący miałby wtedy wybór, od którego inhibitora kinazy JAK rozpocząć terapię.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
www.pacjentilekarz.pl/gdy-szpik-kostny-wloknieje/

WARSZTAT RELAKSACJI… czyli trening radzenia sobie ze stresem w chorobie

ZAREJESTRUJ SIĘ tiny.pl/7fxj7

Przed nami kolejny warsztat relaksacji! Znów będziemy trenować sposoby radzenia sobie ze stresem w chorobie. I dlatego zapraszamy też w imieniu Hematoonkologiczni💜

W najbliższą ŚRODĘ zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują znaleźć skuteczne metody na relaksację i pogodzenie z chorobą. 💜Nasz psychoonkolog mgr Jan Gruszka poprowadzi dla Was kolejny specjalny trening relaksacyjny, poprzedzony krótkim wykładem wprowadzającym.

Serdecznie zapraszamy!👉 16 II g.16:00👉 Zarejestruj się bezpłatnie!👉

Możesz zostawić swoje pytanie. Jeśli nie dotrze do Ciebie mail potwierdzający, sprawdź foldery SPAM oraz OFERTY.

www.chloniak.org

KONFERENCJA Rozwój polskiej hematologii szansą dla pacjentów

Już 14 lutego o 13:00 z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem odbędzie się konferecja: „Rozwój polskiej hematologii szansą dla pacjentów” z udziałem wybitnych specjalistów hematologów, liderów organizacji pacjentów. Swój udział w tym wydarzeniu zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Zapraszamy do udziału, nie obowiązują zapisy: https://glospacjenta.pl/…/487,konferencja-on-line…

Link do konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=t_v1apAeBII

Ministerstwo Zdrowia

Hematoonkologiczni

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

MAŁOPŁYTKOWOŚĆ co warto o niej wiedzieć

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla pacjentów i ich bliskich pt: „MAŁOPŁYTKOWOŚĆ – co warto o niej wiedzieć”, które odbędą się w wersji on-line 4 grudnia w sobotę, w godzinach 17:00-19:00

Podczas warsztatów prezentacja dr Anny Hołowni z Oddziału Klinicznego Hematologii SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie:

„Leczenie i opieka nad chorymi z małopłytkowością”:

  • Rodzaje małopłytkowości
  • Dostępność do innowacyjnego leczenia w Polsce

Wykład psycholog i pacjentki onkologicznej mgr Ewy Dubaniewicz: „Stres w chorobie nowotworowej, jak sobie z nim poradzić?”

Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia Hematoonkologicznii opowie o pomocy organizacji i grup wsparcia.

W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań naszym prelegentom za pośrednictwem czatu.

LINK DO WARSZTATÓW: https://msteams.link/IZQB

Dodatkowych informacji na temat warsztatów udziela Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia Hematoonkologicznii +48603539829