Bezpieczeństwo krwi – bezpieczeństwo pacjentów

konferencja o najnowszych technologiach i możliwych metodach zapewnienia bezpiecznego krwiolecznictwa

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni zorganizowało konferencję, podczas której o najnowszych technologiach i możliwych metodach zapewnienia bezpiecznego krwiolecznictwa oraz dostępu do krwi dyskutować będą eksperci:
prof. Iwona Hus, prof. Jolanta Antoniewicz-Papis, prof. Emilian Snarski oraz przedstawiciele pacjentów: Katarzyna Lisowska, Ewa Pląsek i Adrian Goretzki.

Krew, jej składniki są nadal niezastąpionym lekiem dla ogromnej liczby pacjentów, głównie z takimi chorobami przewlekłymi jak hemofilia, małopłytkowość, niedokrwistość.

Przetoczenia krwi wiążą się dla pacjenta z ryzykiem zakażenia patogenami, możliwością wystąpienia sepsy poprzetoczeniowej, a także przy transfuzjach czerwonych krwinek z działaniami niepożądanymi, takimi jak odkładaniem się żelaza w organizmie chorego.

Jednym z tematów rozmów były zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Liczba pacjentów z chorobami krwi ciągle rośnie, ale liczba dawców maleje. To sprawia, że gospodarowanie krwią staje się coraz większym wyzwaniem.

🤝 Prof. Iwona Hus, kierownik Kliniki Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, podkreślała, że tylko około 1,5% społeczeństwa stanowią dawcy. Polska ma jedną z najszybciej starzejących się populacji w Europie, dlatego edukacja Polaków w kwestiach związanych z bezpieczeństwem krwi i preparatów krwiopochodnych jest kluczowa.

Cieszymy się, że Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum jest partnerem tak istotnego dla pacjentów projektu.

Hematoonkologiczni

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum

Fundacja Per Humanus

Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową