Misja i cele

1. Pomoc, wsparcie i integracja pacjentów chorujących na nowotwory hematologiczne
i ich bliskich.
2. Szeroko pojęta edukacja, propagowanie wiedzy o nowotworach krwi wśród chorych,
ich rodzin, społeczeństwa oraz środowiska medycznego.
3. Dążenie do udostępniania chorym najnowszych – najlepszych metod leczenia,
terapii, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego.
4. Popularyzowanie i propagowanie wiedzy z dziedziny chorób mieloproliferacyjnych,
zdrowego stylu życia, dawstwa szpiku.
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi.