Współpraca

Hematoonkologiczni współpracują z Fundacjami i innymi stowarzyszeniami. Stowarzyszenie współpracuje również z instytucjami zajmującymi się profilaktyką prozdrowotną.

Chcesz z nami zrobić coś ciekawego? Chcesz opinii, pomocy, lub pomysłu w temacie edukacji pacjenta – napisz do nas: hematoonkologiczni@gmail.com jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Dobro pacjenta, edukacja i zmiana stereotypów chorego – to dla nas priorytety działania.